AKTIVITETSVENN FOR DEMENTE

Nasjonalforeningen for demente Eldrerådet Vaksdal røde kors besøktjeneste Dale røde kors besøktjeneste Vaksdal kommune Vaksdal Frivilligsentral

I løpet av året arrangeres det AKTIVITETSVENNKURS for DEMENTE i lokalene til Frivilligsentralen på Dale. 

Dette er et samarbeid frivilligsentralen har sammen med Vaksdal røde kors besøktjeneste, Eldrerådet i Vaksdal og Vaksdal kommune sammen med Nasjonalforeningen for demente

Har du lyst til å delta, meld deg på enten til Friviligsentralen på telefon: 91 00 31 04 / post@vaksdal.frivilligsentral.no eller direkte til nasjonalforeningen for demente.

 

For ytterliger informasjon vedr dette, kontakt Torunn på Frivilligsentralen

2021 © Vaksdal frivilligsentral