MIDDAGSERVERING PÅ DALE og VAKSDAL

Raspeballmiddagsservering på Dale  Følgende dager på vårparten: 1.3.18 – 5.4.18 – 3.5.18 – 7.6.18

Huset vil være åpen for alle fra kl. 11.00 til 15.00.

Mat serveres mellom kl 1230-1430.

Blir vi mange nok, vil vi også spille bingo mellom kl 1130-1230

Pris pr pers er kr 125,- inkl middag, dessert og kaffe/te/saft

+ evt bingo kr 25.- pr brett som gjelder minst 2 omganger.

Vil du melde deg på middag, så må det skje senest tirsdagen føre,  så ta kontakt med: Torunn på 91 00 31 04. 

******

Raspeballmiddagsservering  på VAKSDAL

Det blir det servert middag følgende torsdager på VÅREN 2018:

            22.2, 26.4, 31.5 og 28.6.

          (Det kan hende det blir endringer)

Huset vil være åpen for alle fra kl. 11.00 til 14.00. Bingo kl 1130-1230. Matservering kl 1230.

Det blir servert middag med dessert og kaffe/te.

Pris pr pers er kr 115,- + evt bingo kr 25.- pr brett som gjelder minst 2 omganger. 

(muligheter til levering av mat kun for de som bor på Jamnetunet)

Påmelde til middagen: Torunn på 91 00 31 04.

2019 © Vaksdal frivilligsentral