VIL DU BLI EN TELEFONVENN eller TRENGER DU EN TELEFONVENN?

Telefonvenn til felles hygge

Aldersgruppe: For alle

VIL DU BLI TELEFONVENN?


HVA ER EN TELEFONVENN?
 
En telefonvenn er en venn som ringer til eldre og uføre hjemmeboende og kan bringe glede og trivsel inn i livet til mennesker som av flere årsaker ikke kommer seg så mye ut blant andre. Dette er et forebyggende tiltak i eldreomsorgen og er et godt supplement til hjemmetjenesten.


Telefonkontakt er et supplement til de kommunale hjemmetjenestene som i dag tilbys eldre og uføre i alle aldre. Telefonkontakt er et viktig forebyggende tiltak innen frivillig omsorgsarbeid. 


HVEM KAN SÅ BLI EN TELEFONVENN?

Alle som setter pris på kontakt med andre mennesker, kan bli en telefonvenn. En telefonvenn påtar seg å ringe til en som vil ha telefonvenn. 

En telefonvenn skal være lyttende, støttende og gi en god følelse av trygghet. Du blir en viktig del av livet til den du skal ringe deg. En telefonvenn kan være en avlastning for pårørende.


TELEFONVENNENS OPPGAVER:

·Ringe bruker en til to ganger i uka. En samtale varer fra 5-15 min i snitt. 

·Du holder dine avtaler på når du skal ringe 

·Du skal være lyttende og støttende, gi følelse av trygghet. 


HVORDAN VÆRE EN TELEFONVENN?

Du må bruke din egen telefon og ringer til telefonvennen 1-2 ganger i uka (eller etter avtale). Dette er på tider som begge to er enige om.

Samtalen skal primært være om dagligdagse ting og ha fokus på det gode, det positive og det friske. 

HUSK at en TelefonVenn er ingen terapeut, sjelesørger eller hjelper utover å være god å snakke med. Du har fokus på å lytte, bekrefte og vise interesse. Ved behov for mer enn en god samtale, kan du henvise til andre instanser e.l.
 ‍
 
En telefonvenn har respekt for andre tro og livssyn. Der livssyn er sammenfallende, er det bra å bekrefte det den andre sier og tror.


HVA ER EN GOD TELEFONSKIKK?

  • Si alltid navnet ditt når du ringer.
  • Spør om det passer å snakke, også når det er avtalt.
  • Snakk tydelig så den andre slipper å spørre om igjen.
  • Still åpne spørsmål som fører samtalen videre.
  • Lytt mer enn du snakker.
  • Avslutt samtalen på en hyggelig måte og avtal gjerne neste samtale.
  • Takk alltid for praten, så den andre føler seg verdsatt.


HVA FORVENTER VI AT SKAL SKJE I LØPET AV TELEFONSAMTALENE?

Hovedpoenget er å forsøke å bidra til mindre ensomhet. Mennesker blir mindre ensomme når vi møtes som mennesker. Nå er utfordringen at vi skal gjøre det over telefonen. Vi håper at du og den du ringer har det hyggelig sammen. Kanskje finner dere ut at dere har felles interesser, kanskje diskuterer dere noe, kanskje forteller dere hverandre om livene deres, hvordan dere blir påvirket av situasjonen, eller forteller hverandre om det dere ser utenfor vinduet. Vær gjerne litt nysgjerrig. Folk liker ofte å prate om seg selv, særlig når du har fortalt litt om deg selv, slik at de andre blir trygg på deg.
 
 Hvor ofte og hvor lenge dere snakker sammen kommer an på både deg, den du ringer til - og dagsformen til dere begge. En kort samtale kan også være fint.
 
 Det er også veldig fint dersom du gir tilbakemelding til frivilligsentralen dersom det er noe du bekymrer deg over. Kanskje oppdager du at den du prater med ikke spiser nok, ikke har det helt bra? Da er det bra å sette vedkommende i kontakt med andre som kan være til hjelp.
 
 Noen ganger kan den du snakker med fortelle eller ta opp ting som de opplever er vanskelig. Der det oppstår situasjoner hvor personen du snakker med har behov for ytterligere samtale, kan du spørre om du kan gi telefonnummer til andre tjenester som Kirkens SOS, Mental Helse el.lign. Opplever du vanskelige situasjoner, kan du kontakte frivilligsentralen så de kan følge opp videre.
 
Gode råd til hva man kan tenke på som en telefonvenn.
 

  • Ta deg tid til å lytte – Vær tålmodig og snakk lite selv.

·Vis at du lytter og ønsker å forstå – Gjenta gjerne det du opplever at den andre sier, for å sjekke at du har forstått rett.

·La den andre få snakke – Ikke bruk samtalen til å komme med dine egne historier eller følelser.

·Gi annerkjennelse og støtte – Ros den andre for å ta opp problemet og dele følelsene sine med deg.

·Hjelp til med å rydde – Prøv å dele opp og strukturere store problemer. (men husk du er ingen fagmann – kun en telefonvenn).

·Gi heller innspill enn råd – Still spørsmål som kan bidra til at den andre finner løsninger selv. (men husk du er ingen fagmann – kun en telefonvenn).

·Let etter lyspunktene – Gi styrke ved å minne om det den andre gjør bra og lykkes med.

·Tål stillhet – Det er plass til pauser i en god samtale.

·Avklar gjerne forventninger – Få da klarhet i hva den andre venter at du skal gjøre etter samtalen.

·Hold på hemmeligheter – Det som skal bli mellom dere, må bli mellom dere.
 Verdsett den tilliten du blir vist og husk taushetsplikten.
 
 

Er du i tvil om det du hører bør meldes til noe, kan du be frivilligsentralen om råd.
 
 
Alle kan være en god samtalepartner!


Dersom du lurer på noe eller om du trenger veiledning ta kontakt med frivilligsentralen på tlf. 91003104 / post@vaksdal.frivilligsentral.noHvordan komme i gang med den første telefonsamtalen mellom dere som er telefonvenner?

For å sette deg litt i gang har vi laget en samtalemal som du kan få fra frivilligsentralen. Du trenger ikke følge denne malen, dette er kun ment som en hjelp for deg som ny telefonvenn eller står litt fast.
 

Personvern:               Når du registrerer deg, får du info som sikrer deg mot misbruk.

Taushetserklæring:  Alle må skrive under på en taushetsklæring.

Politiattest:                            Frivilligsentralen følger retningslinjer og vi har god praksis for politiattest.

2021 © Vaksdal frivilligsentral